susanna@z-factory.fi | +358 439 9609

Esitteet ja flyerit –markkinointimateriaalit | Graafinen suunnittelu | Z-Factory

Esite luo mielikuvan yrityksestä ­– sen toimialasta, uskottavuudesta ja luotettavuudesta

Esitteet ovat vain yksi useista vaihtoehdoista, joita yritykset voivat käyttää osana markkinointiviestintäänsä, mutta niiden asema viestinnän ykköspaikalla hyvän ensivaikutelman antajina on säilynyt läpi vuosien. Ei ole samantekevää minkälaisen viestin asiakas yrityksestä saa. Esite on loistava työkalu palveluiden ja tuotteiden mainostamisessa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Esitteissä on mahdollisuus kertoa yrityksestä syvällisemmin kuin esimerkiksi flyerissa tai sanomalehti-ilmoituksessa.

Tässä muutama esimerkki esitteistä joita käytetään yleisesti:

Taitettu nelisivuinen a4, a5 tai vaikka neliömallinen

Esitteessä on kansi, keskiaukeama ja takakansi.

6 sivuinen haitariesite kahdella taitolla (kerien taitettu)

Kätevä ja suosittu esiteformaatti, jota on mukava selailla.

Kahdeksan- kaksitoista- tai kuusitoistasivuinen esite (lehti tai vihko)

Tällaiset esitteet ovat käyttökelpoisia esim. käsiohjelmina, käyttöohjeina, tuoteselosteina, katalogeina tai yleisesitteinä.

Kun suunnittelet esitteen sisältöä, ota huomioon nämä asiat:

  • Kohderyhmä
  • Sisältö
  • Paperin laatu painossa
  • Jakelu
  • Budjetti

Z-Factory huolehtii, että viesti saavuttaa asiakkaan houkuttelevasti ja mieleenpainuvasti.

Vieritä ylös